dilluns, 3 d’octubre de 2011

TREBALL TEMA 1: BIOELEMENTS, AIGUA I SALS MINERALS

TREBALL TEMA 1: BIOELEMENTS, AIGUA I SALS MINERALS

1.- Defineix bioelement i biomolècules. Posa 4 exemples de cadascun i indica la seva importància funcional.
2.-Fes una classificació esquemàtica dels bioelements i esmenta la seva funció i justifica la seva importància( exemples).
3.-Enumera les propietats de l'aigua i explica la seva importància per als éssers vius.
4.-Esmenta les principals funcions biològiques de les sals minerals. Defineix què és un sistema amortidor i posa'n un exemple.
5.-Quines sals minerals formen part dels éssers vius i com? Explica'ns les funcions.
6.-Defineix els conceptes següents: osmosi, difusió,diàlisi, gel, efecte Tyndall, electroforesi, dispersió col.loïdal i dissolució.

Cap comentari:

Publica un comentari