dijous, 9 de febrer de 2012

PREGUNTES DE BIOLOGIA

QÜESTIONS BLOC 1 BIOLOGIA

  1. Respecte de la molècula d’aigua:

a) Fes un esquema de la molècula, marcant la part més positiva i la més negativa.

b) Quines són les conseqüències de la polaritat de la molècula d’aigua?

c) Descriu la importància d’aquests efectes sobre els éssers vius.

  1. Dels següents hidrats de carboni, justifica quins són reductors.

a) Midó. b) Cel.lulosa. c) Fructosa. d) Sacarosa. e) Ribosa

3.Els polisacàrids i les proteïnes són polímers que duen a terme diverses funcions biològiques.

a) Quins són els monòmers estructurals d’aquests dos tipus de biomolècules?

b) Quins tipus d’enllaços uneixen aquests monòmers?

c) Quines funcions biològiques duen a terme la cel.lulosa, el glucogen i el midó?

d) Quines funcions duen a terme la insulina, la hemoglobina i el colagen?

4.En relació als glúcids:

a) Indica quin dels següents composts són monosacàrids, disacàrids o polisacàrids: sacarosa, fructosa, midó, lactosa, cel.lulosa i glucogen.

b) Indica en quin tipus d’organismes es troben els polisacàrids de l’apartat anterior.

c) Indica quins és la funció principal d’aquests polisacàrids.

d) Anomena un monosacàrid que coneguis i que no es trobi entre els del primer apartat.

5.En referència a la imatge, respon les següents qüestions:

a) De quin tipus de macromolècula es tracta?

b) Quina estructura presenta?

c) Quins tipus d’enllaços l’estabilitzen?

d) Quin altre tipus d’estructura del mateix nivell de complexitat coneixes?

Cap comentari:

Publica un comentari