diumenge, 14 d’octubre de 2012

TREBALL DE GLUCIDS-PREGUNTES DEL TEMA DE GLÚCIDS QUE HEU DE CONTESTAR COM A TREBALL DEL TEMA I LLIURAR EL DIA DE L` EXAMEN:

1- Defineix breument els termes següents: carboni asimètric, epímer, estereoisòmers, carboni anomèric, dextrosa, levogir, isòmer òptic, gliceraldehid,
pectina, cetotetrosa. 3pts
2- 1- Construeix un disacàrid format per una     -glucopiranosa i una    -fructosa.1pt
    2- Com s'anomena el disacàrid?0.5pts
    3- Quines propietats físico-químiques té el disacàrid?0.5pts
    4- On es troba a la natura?0.5pts
   5- Mitjançant quin enllaç has unit els dos monosacàrids per formar el disacàrid?            Explica'l.0.5 pts
3- Homopolisacàrids: definició, tipus, característiques, composició, estructura i funcions. 4PtsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada